Home

O nama

Takmičenja

Aktuelno

Dosetke

Galerija planova

Foto galerija

Linkovi

O nama

Laca

Đoka

Boca

Laci

Rale

Dušan

Mišika

Kili

Pusa

Milan

Zlatoje

Reprezentacija Vojvodine, Glamoč 1979. g.

Modelarstvom se bavimo punih 40 godina  ( Boca i Laca )

Povodom SP 1985.

u  Livnu,  izdata  je

prigodna marka sa

čuvenim    Lacinim  modelom  “VETO”. 

Boca pri šutu

Sa kumom Stojketom

Boca je u vojsci osnovao

modelarski klub

Prvi u Glamoču sa Mišikom

Korejanac i DaščaRA-2

Laca, Deki i Boca— ekipa snova